// du läser...

Nyheter

Chile förbjuder hajfensfiske

Ett stort steg för Chiles hajarFantastiska nyheter. Häromdagen röstade Chiles kongress enhälligt igenom en lag som förbjuder hajfensfiske i landets vatten. Draget gör Chile till en stor förebild och ledande när det kommer till skyddandet av hajar. Lagförslaget togs fram av miljövårdsorganisationen Oceana efter att de i en begäran om allmän information från fiskeindustrin fick reda på att landet exporterat över 71 ton hajfenor från åtta olika arter mellan 2006 och 2009.

Man får fortfarande fiska haj, men hela kroppen med fenor på plats måste tas iland. När fiskarna inte längre kan skära av fenorna och slänga kroppen i havet sänker det deras kapacitet avsevärt och ger hajbestånden en mycket större chans att återhämta sig. Därtill är det numera också förbjudet att inneha eller transportera fenor på ett fartyg samt att lasta över fenor från ett fartyg till ett annat, vilket förhindrar att man skulle kunna ta iland fenor från hajar som fiskats utanför Chile i hamnar i andra länder.

Skyddet täcker 30 hajarter som håller till längs Chiles kust. Av dessa 30 är det minst 15 arter som fiskats specifikt för sina fenor, bland andra blåhaj och makohaj som båda är hotade arter. Fenorna har huvudsakligen exporterats till Asien för att kokas ihop till hajfenssoppa, och då kanske framförallt till Kina där medelklassen som har råd att äta ”delikatessen” fortsätter att växa.

Det här är ett stort steg i rätt riktning för bevarandet av hälsosamma hajbestånd i världens hav. När andra länder ser över sina industrier och lagar i framtiden kommer man att kunna ta upp Chile som exempel och förhoppningsvis ta fler liknande beslut. All respekt åt kongressledamöterna i Chile som inte blundar för problemet som så många andra politiker och i stället lyssnar på de som tagit fram fakta och vet vad de pratar om.