// du läser...

Nyheter

Sveriges sista korallrev måste räddas

Montage med lopheliarev och förstört rev

Ett montage med ett hälsosamt Lopheliarev till vänster och ett rev förstört av trålare till höger. Foto: Tomas Lundälv

Det är inte varje dag man nämner Sverige och korallrev i samma mening. Det senare för nog snarare tankarna till tropiska miljöer och azurblått vatten, men faktum är att koraller har frodats i våra förhållandevis kyliga vatten i tusentals år. Nu varnar dock forskare från Göteborgs universitet för att vårt sista riktiga korallrev riskerar att försvinna.

Säckenrevet, som det heter, är beläget i Kosterfjorden utanför västkusten, ett tiotal mil norr om Göteborg och strax söder om gränsen till Norge. Revet ingår i Kosterhavets nationalpark, som invigdes så sent som 2009 och då blev Sveriges första marina nationalpark. Trots att revet varit skyddat längre än så från trålningen som pågår i området kan man urskilja spår efter dessa destruktiva dammsugare, något som forskarna pekar ut som en av de huvudsakliga orsakerna till revets dåliga skick.

– Rödlistningsbedömningen är idag under kategorin akut hotat. Säckenrevet har varit skyddat i över tio år från trålning men åverkan från trålning har observerats ett flertal gånger efter det, säger marinbiologen och forskaren Mikael Dahl.

En annan orsak som pekas ut är sedimentering på grund av övergödning av havsmiljön. Övergödning sker när tillförseln av näringsämnen kväve och fosfor blir för stor, varpå tillväxten av till exempel växtplankton ökar. När det inte finns tillräckligt med fiskar som äter upp detta plankton, och inte heller tillräckligt med bottenlevande organismer som tar hand om det döda, nedfallna planktonet och all överflödig spillning från fiskarna som ätit sig proppmätta, täcks korallerna av ett lager sediment som förhindrar deras förmåga att ta upp näring från det omgivande vattnet. Korallerna dör till slut av svält. Övergödning orsakas huvudsakligen av oss genom trafikföroreningar i atmosfären och avrinning från jordbruksmark.

Lophelia pertusa

Ögonkorallen Lophelia pertusa är den huvudsakliga invånaren i Säckenrevet. Foto: NOAA.

Säckenrevet uppskattas vara mellan 2000 och 8000 år gammalt. Det breder ut sig över ett område på fem kvadratkilometer, men idag beräknas bara så lite som 300-500 kvadratmeter av revet fortfarande vara vid liv. Därtill visar resultaten från en studie publicerad i forskningstidskriften Coral Reefs att individuella ögonkoraller – den enda arten av revbildande korall som finns i Sverige och på Sockenrevet – kan bli tusentals år gamla.

– Det är med andra ord inte bara reven i sig som kan bli väldigt gamla utan det är faktiskt samma individer som lever där idag som etablerade sig där strax efter att inlandsisen försvann från området. Dessa korallindivider har alltså levt där nere i mörkret sedan långt innan faraonerna byggde sina pyramider, säger Mikael Dahl.

I ett tappert försök att rädda våra gamla vänner från deras alltjämt antågande undergång sätter göteborgarna nu igång ett restaureringsprojekt, som går ut på att man tar friska koraller från relativt näraliggande norska rev och placerar ut dem på Säckenrevet i hopp om att de ska hjälpa revet att återhämta sig. Förutsatt att de känsliga varelserna överlever resan dit, det vill säga.

Om Säckenrevet försvinner går fundamentet för hela den biologiska mångfalden i området förlorat. Minst 200 marina arter är helt beroende av revet för att kunna överleva. Med tanke på hur beroende vi i vår tur är av havets biologiska mångfald behöver man knappast någon examen för att räkna ut att den här utvecklingen går åt helt fel håll. Säckenrevet är bara ett bland tusentals andra rev i världen som långsamt förlorar kampen mot vår girighet och ett allt mer ogästvänligt hav.

Sveriges enda riktiga korallrev riskerar att dö [Göteborgs universitet, naturvetenskapliga fakulteten]
Försöker rädda vårt sista korallrev [SVT]