// du läser...

Nyheter

CITES skriver historia med skydd för hajar och mantor

Efter att ha legat i ide i över ett halvår är det nu verkligen dags för Instruktören att vakna till liv igen. Vilket bättre sätt finns det då att göra en storslagen återkomst än att leverera en av årets bästa nyheter?

Årfenshajen simmar numera lite säkrare i havet. (Foto: Michael Aston/Flickr)

Årfenshajen simmar numera lite säkrare i havet. (Foto: Michael Aston/Flickr)

Mellan den 3 och 14 mars anordnades den sextonde så kallade Conference of the Parties av CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) i Thailands huvudstad Bangkok. Under konferensen, som hålls var tredje år, beslutar representanter från världens regeringar om regler för handel med utrotningshotade djur och växter för att säkra deras överlevnad. Eftersom i stort sett alla stora och ”viktiga” handelsländer är medlemmar i CITES och därmed bundna till de beslut som tas, kan resultatet av konferensen ha stor inverkan på en arts möjlighet att frodas på jorden.

Föga överraskande möter organisationer och nationer som kämpar för att skydda hotade arter dock alltid stort motstånd från de länder som tjänar mycket pengar på handeln med dessa djur, och allt som oftast slutar det med att skyddet uteblir även för arter som listas som utrotningshotade på IUCNs röda lista.

Men i år var det äntligen dags för många års gemensamma ansträngningar att bära frukt. Rekordmånga medlemsstater enades om att rösta igenom ett förslag som innebär regleringar av handeln med fem olika hajarter och båda arterna av världens största rocka, mantan. Förutom dessa arter innehåller förslaget bland annat även stärkta åtgärder mot den illegala handeln med elfenben och noshörningshorn. Allt som allt får hela 55 arter ökat skydd efter årets konferens!

Bland hajarna i det godkända förslaget hittar vi årfenshajen (kanske mer känd som oceanic whitetip), tre arter av hammarhaj samt sillhajen, på engelska känd som porbeagle shark. Alla dessa arter har ett högt kommersiellt värde och har fiskats hänsynslöst i jakten på hajfenor. Mantorna i sin tur fiskas för att man inom traditionell kinesisk medicin tror att deras torkade gälar har en detox-effekt – naturligtvis helt utan vetenskapliga grunder.

De fem hajarterna och deras släktingar mantorna hamnar nu i Appendix 2 i CITES regelverk, där man sedan tidigare hittar hajarterna vithaj, valhaj och brugd (basking shark). Arterna i Appendix 2 räknas enligt CITES inte som utrotningshotade i nuläget men betraktas som troligt utrotningshotade om inte handeln med dessa arter kontrolleras ordentligt. Vidare kräver handel med dessa arter en licens utfärdad av CITES, och de som missköter sin licens kan givetvis förlora den och därmed även möjligheten att bedriva laglig handel med arten helt och hållet.

Inte helt oväntat var det Japan och Kina som utgjorde den starkaste oppositionen mot att ta med hajarna och mantorna i förslaget. Men att de, trots sitt enormt starka inflytande, inte kunde stoppa det tyder på att världens ledare äntligen, äntligen börjar få upp ögonen för hotet som hajfensfisket innebär för bevarandet av dessa arter. Även om världens hajar är långt ifrån säkra än – det uppskattas att en tredjedel av världens 450 hajarter fiskas för sina fenor – är detta ett historiskt steg mot att behålla den viktiga biologiska mångfalden och balansen i våra hav.

Så låt oss härmed höja ett glas för de länder som står upp för våra hav, och för Instruktören som tveklöst är back in action!

CITES conference takes decisive action to halt decline of tropical timber, sharks, manta rays… [CITES]
Sharks and mantas finally win [Shark Angels]
Historic Shark Decisions Survive Final Threat at CITES Plenary [Project AWARE]