// du läser...

Nyheter

Biologer upptäcker 79 nya arter av haj och rocka

Biologer upptäcker 79 nya arter av haj och rockaI en ny studie har forskare tagit prover på över 500 olika arter av hajar och rockor, för att sedan undersökt deras genetiska sammansättning. Detta har lett till upptäckten av så många som 79 möjliga nya arter, vilket i slutändan kan innebära att bevarandet av vissa arter försvåras ordentligt.

Studien leddes av biologen Gavin Naylor från Hollings Marine Laboratory, och den resulterande forskningsrapporten som består av över 250 sidor finns att ladda hem gratis som pdf för alla som är intresserade. Storleken på rapporten kan förklaras av att det här projektet inleddes redan år 1986: sedan dess har Naylor och hans kollegor samlat in inte mindre än 4 283 prover från 305 arter av hajar och 269 arter av rockor, och detta i sammanlagt över 50 olika länder! Teamet har sedan analyserat arternas DNA för att ta reda på hur olika individer av samma art har utvecklats i skilda miljöer.

Resultaten från analyserna är ganska häpnadsväckande. Studien indikerar att det kan finnas hela 79 nya så kallade kryptiska arter av hajar och rockor – och sannolikt ännu fler med tanke på att studien inte innefattar prover från alla de 1 221 arter av hajar och rockor som dokumenterats fram till idag. En kryptisk art definieras som en grupp organismer som för våra ögon ser exakt ut som en annan grupp, men har en annan genetisk uppbyggnad, vilket innebär att individer från de två olika grupperna inte kan få en fertil avkomma.

Man har till exempel nyligen upptäckt att mantan, som vi tidigare trodde var en enda art, förmodligen kan delas upp i två olika arter; en mindre art som är relativt orädd och föredrar att leva nära kusten, och en större, skyggare art som hellre håller till långt ut i havet och migrerar över stora områden.

Av praktiska skäl – eftersom de inte har haft möjlighet att observera reproduktionen mellan alla de individer som de tog prover från – har forskarna i den här studien bedömt ”nya arter” som de hajar och rockor som är så pass genetiskt och/eller morfologiskt särskilda från tidigare dokumenterade arter att de baserat på tidigare erfarenheter med stor sannolikhet inte skulle kunna få fertil avkomma med en befintlig art. Siffran på 79 nya arter är därmed inte nödvändigtvis exakt, men tillräcklig för att vi ska kunna konstatera att det finns fler arter än vi trodde, även om vi inte alltid kan se skillnaden med blotta ögat.

Slutsatsen vi kan dra av det här är alltså att våra redan utsatta hajar och rockor är i en ännu sämre sits än vad vi först befarat. Fler arter innebär färre individer som kan få ungar tillsammans. Är det någon som antecknar?!

Naylor et al.: DNA identification of sharks and rays [American Museum of National History]
Genetics study reveals 79 potentially new species of sharks and rays: what does it mean for science and conservation? [WhySharksMatter]