// du läser...

Nyheter

Fortfarande dåligt med torsk i Östersjön

Botten av ett torsknät

Torsk i botten av fiskenätet. (Foto: Derek Keats)

I årets nyligen släppta rapport från det internationella havsforskningsrådet ICES konstateras det att tillväxten av Östersjöns överfiskade torskbestånd är minimal. Även sillen anses vara överfiskad, och mängden torsk i Kattegatt ligger fortfarande på historiskt låga nivåer.

Enligt rapporten har mängden torsk i Östersjön har bara ökat marginellt under 2010 och 2011, trots att man följt EU:s förvaltningsdirektiv. Inte särskilt överraskande kanske med tanke på att EU inte direkt är känt för att ställa hårda krav på medlemsländernas fiskerier i Europa…

I rapporten kan vi också läsa att torsken, som fanns i hela Östersjön på 1980-talet, numera är koncentrerad nästan uteslutande i det sydvästra området. Även i Kattegatt ligger torskbeståndet på fortsatt låg nivå — långt under den nivå som havsforskningsrådet betraktar som säker — utan tecken på förbättring.

Vidare så har sillen i centrala Östersjön det också rätt tufft och betraktas som överfiskad. Bättre går det dock för skarpsillen, som mått relativt bra under de senaste tio åren, och i Bottenhavet finns det i alla fall fortfarande gott om sill.

Rapporten är producerad av ICES Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), som träffas i Köpenhamn varje vår. Alla nio länder kring Östersjön deltar. Analyserna baseras på modeller som beräknar bland annat lekbiomassa, rekrytering och fiskeridödlighet av de kommersiellt nyttjade fiskbestånden. I början av juni kommer råd om fiskekvoter att lämnas till EU-kommissionen.

Instruktören hoppas att kommissionen lyssnar och inför strängare regler och kvoter, men om historien ska säga oss något så är väl till och med det att hoppas på för mycket.

Begränsad tillgång på torsk i Östersjön [Expersvar]