// du läser...

Nyheter

Fiskar utan ögon: två år efter oljekatastrofen

Fiskar utan ögonDen 20 april 2010 exploderade den BP-ägda oljeriggen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen. Elva personer dog, och under de 87 dagar som följde innan man lyckades täppa till läckan flödade uppskattningsvis 4,9 miljoner fat olja ut i havet. Två år senare kan alla som vill tydligt se vilka effekter olyckan har haft på livet i golfen — alla utom de som bor där, det vill säga.

Oljeutsläppet i Mexikanska golfen är det hittills största i petroleumindustrins historia. I dagarna har Al Jazeera publicerat en stor rapport om vilken påverkan utsläppet och upprensningsarbetet haft på djur- och näringslivet i omgivningarna, och det är som man kan föreställa sig ett rätt tungt dokument. Fiskare i området säger att de aldrig har varit med om något liknande.

Fiskar och räkor utan ögon, krabbor utan klor, såriga fiskar utan lock över gälarna, räkor med tumörer på huvudet, krabbor med hål i skalen… listan på mutationer och deformationer som observerats bland fiskebåtarnas fångst i den Mexikanska golfen sedan olyckan är lång och låter som om den skulle kunna vara hämtad rakt ur en mardröm. Men de skador som uppstått av oljan och de så kallade dispergeringsmedel som använts i försöken att skingra den är i allra högsta grad verkliga.

Minst sju miljoner liter av dispergeringsmedlet Corexit uppskattas ha sprutats ut över det drabbade området sedan olyckan. Medlet är bra på att späda ut och bryta upp oljeansamlingar så att mikroorganismer lättare kan bryta ned oljan, men det innehåller kemikalier som kan ge upphov till cancer och skador på hormonsystemet, och har också visat sig vara mutagent. Det är förmodligen orsaken till varför vissa djur nu bland annat föds utan ögon.

Ett ensamt skepp omringat av olja i Mexikanska golfen. (Foto: kk+/Flickr)

Ett ensamt skepp omringat av olja i Mexikanska golfen. (Foto: kk+/Flickr)

Corexit är samma medel som användes när oljetankern Exxon Valdez gick på grund utanför Alaskas kust 1989 och släppte ut 43 000 kubikmeter olja i havet, och det har senare identifierats som orsaken till problem med lever, njurar, andningsorgan och blodsjukdomar hos de människor som utsattes för medlet under upprensningsarbetet. Som om det inte vore nog finns det även de som gjort laboratorietester med Corexit och olja från Mexikanska golfen, och de misstänker att dispergeringsmedlet inte alls funkade så bra som man hoppats på den här sortens olja. Inte direkt det man vill höra sju miljoner liter senare.

Den andra stora boven i dramat sägs vara polycykliska aromatiska kolväten (förkortat PAH:er), cancerframkallande ämnen som utsöndras i vattnet av oljan som sjunkit till havsbottnen. Det är samma sorts ämnen som uppstår när man bränner mat (framförallt kött) på grillen, vilket vi ju fått lära oss att man skall undvika eftersom vi vet att de brända delarna kan öka risken för cancer.

Höga nivåer av PAH:er har uppmätts i djur längs kusten, så som krabbor och ostron, men även i fiskar som påträffats med sår och infektioner på kroppen. I vissa områden har man observerat sårutveckling hos uppemot 50 procent av fiskarna i fångsten, att jämföra med 0,1 procent innan 2010. Att liknande observationer gjordes när Exxon Valdez gick på grund bekräftar farhågorna om att fisken och de andra djuren i golfen tar upp och drabbas hårt av dessa PAH:er.

Både PAH:er och giftiga kemikalier som används i dispergeringsmedlen kan dessutom samlas i vävnaderna hos levande organismer. Det innebär alltså att när en stor fisk äter två små fiskar så går de giftiga ämnena i de små fiskarnas vävnader över till vävnaderna hos den stora fisken. Mängden ökar naturligtvis exponentiellt uppåt i näringskedjan, och högst upp i den här kedjan står ju som vanligt människan. Kan det då någonsin kännas säkert för befolkningen i södra USA att äta fisk och skaldjur från den Mexikanska golfen igen?

Inga problem, tycker tydligen USA:s Food and Drug Administration, som i sitt senaste uttalande från januari 2012 deklarerar att det är helt säkert att äta fisk och skaldjur som fångats i områden som drabbats av utsläppet. Enligt dem har man inte nått gränsvärden för något av de giftiga ämnena i någon av alla de mätningar som gjorts på fiskebåtarnas fångster.

Hmmm. Jag skulle i alla fall personligen tänka efter både en och två gånger innan jag stoppade i mig en räka som inte hade några ögon. Fler bilder från Al Jazeeras rapport finns att beskåda i artiklarna nedan.

Gulf seafood deformities alarm scientists [Al Jazeera]
BP Oil Spill Aftermath: Eyeless Shrimp, Clawless Crabs and Fish with Oozing Sores [Gizmodo]