// du läser...

Nyheter

Oljeborrning dåligt för fisken i Nordsjön

Oljeplattform i NordsjönEnligt en ny studie från Stockholms universitet drabbas det marina livet hårt av oljeborrning även när det inte sker några olyckor som till exempel förra årets katastrof i mexikanska golfen. Man har tagit prover på kolja och torsk som lever nära oljeplattformar och kommit fram till att de är lika sjuka som fiskar som lever vid föroreningskällor längs kusten.

– Våra resultat visar att även effekterna av den löpande oljeutvinningen till havs måste tas med i bedömningen av olika hot mot fiskbestånden, precis som överfiske, klimatförändringar och övergödning. Det är alltså inte bara stora oljeolyckor som ger skador på miljön, säger Lennart Balk, forskare på Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Proverna jämfördes med fiskar från ett område utanför Island där det inte sker någon oljeutvinning, och inte helt överraskande var effekterna störst på fiskarna där utvinningen var som mest intensiv. Genom att analysera biomarkörer kan man konstatera att utsläppen från oljeplattformarna (som kommer från borrningen, oljespill och användandet av havsvatten för att pumpa upp oljan) har effekter på fiskarnas enzymer, antioxidanter, fettsyror och arvsmassa.

Som om världens fiskbestånd behövde fler dåliga nyheter…

Oljeborrning förgiftar Nordsjöns fisk [Supermiljöbloggen]