// du läser...

Nyheter

Är MSC ute på djupt vatten?

MSC ute på djupt vatten?För snart ett år sedan certifierade hållbarhetsorganisationen MSC (Marine Stewardship Council) ett fiskeri som inriktar sig på svärdfisk i östra Kanada som hållbart trots protester från många håll. Svärdfisken fångas med långlinor — kilometerlånga fiskelinor som kan bära tusentals krokar vardera — vilket ofta resulterar i stora mängder bifångst av bland annat hajar och havssköldpaddor. MSC avfärdade dock argumenten mot det kanadensiska fiskeriets nyttjande av långlinor med att ett enda fiskeri bara är ”en liten del av problemet” och godkände sedan fiskeriet, som numera får sälja sina produkter med organisationens välkända blåa logga.

Det må så vara att en enskild flotta bara står för en ytterst liten procent av den årliga totala bifångsten i världen. Men eftersom MSC är en av världens största organisationer som verkar för hållbart fiske (och därmed också en av få aktörer som faktiskt har makten att ställa krav på industrin) uppstår en svår situation när de indirekt säger att fiske med en så pass kritiserad metod som långlinor är okej. Jag kan tänka mig att konsumenter som letar efter MSC:s logga på produkterna i frysdisken liksom jag förväntar sig att infångandet av fisken vi köper inte har inneburit onödig bifångst på grund av tveksamma fiskemetoder. Beslut som det här försämrar certifieringens trovärdighet, vilket är väldigt synd.

Krokar och flytbojar från långlinor

Krokar och flytbojar fästs på flera kilometer långa fiskelinor som sedan släpps ut att driva med strömmen i upp till ett dygn.

För att göra det hela ännu tråkigare verkar det nu vara dags igen. Ett amerikanskt fiskeri i Florida som fiskar svärdfisk med långlinor har nyligen flaggats för certifiering, och MSC använder det kanadensiska fiskeriet från förra året som referens för att skynda på processen. Återigen vägrar de att se till den sammanlagda statistiken och hävdar de att varje flottas bidrag till de senaste årtiondenas dramatiska nedgång av haj- och sköldpaddsbestånden är så litet att det inte är ett hinder för certifieringen.

Det är en synnerligen oroväckande utveckling att MSC väljer att bortse från både skadliga fiskemetoder och kritik från såväl experter som allmänheten i sina beslut (se de massiva men intressanta dokumenten från bedömningen av det kanadensiska fiskeriet). MSC grundades för att hjälpa konsumenter att välja produkter som tagits fram på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, och att certifiera fiskerier som använder sig av långlinor är ett steg i helt fel riktning. Du kan hjälpa till genom att skicka det här brevet till MSC.

Läs mer om fiske med långlinor hos Stop Shark Finning, Sea Shepherd och Wikipedia.

MSC product line expanding to include more dead turtles? [Friends of Hector]